Cennik usług przewodnickich

Język polski

Do 2h: 100 zł
Do 3h: 145 zł
Kolejna godzina: 45 zł

Język obcy
(hiszpański, angielski)

Do 2h: 200 zł
Do 3h: 270 zł
Kolejna godzina: 60 zł