Malta Festival

WebMiędzynarodowy Festival Teatralny Malta, będący festiwalem teatrów ulicznych, w 2009 roku przerodził się w Malta Festival – obecnie jedną z najważniejszych imprez europejskiego kalendarza kulturalnego. Stał się festiwalem obejmującym swoim zasięgiem takie dziedziny jak teatr, taniec, film, muzykę. W ramach „Malty” odbywają się nie tylko przedstawienia i pokazy, ale także warsztaty, panele dyskusyjne, wykłady. Kazdego lata Festiwal przyciąga artystów i publiczność z całego świata.
Polecamy stronę Malta Festival: www.malta-festival.pl